Stel cookie voorkeur in

KDV Peuter Thuis

Kinderdagverblijf Peuter Thuis is een klein kinderdagverblijf in de schoolwoningen.
Er zijn 3 groepen, 1 babygroep, 1 peutergroep en 1 peuter+ groep voor de oudste peuters.

We werken met vaste leidsters op vaste groepen. Bij de baby's ligt de nadruk op rust en regelmaat. We gebruiken hierbij onderdelen van de Piklermethode. Bij de peuter en de peuter+ groep gebruiken we de methode Peuterplein die goed aansluit op de basisschool.
De peuters gymmen 2x per week in de basisschool. Naast vaste opvangdagen is flexibele opvang ook mogelijk.

Wilt u meer informatie: www.peuterthuis.nl
Email: info@peuterthuis.nl